Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Allemansrätten - vår arbetsmiljö på Energimyndigheten

ArbetssättPosted by Katarina Bruno 2017-08-14 14:57

En hållbar arbetsmiljö ställer krav på såväl arbetsgivare som medarbetare. När vi nu flyttar och förändrar vårt arbetssätt till en aktivitetsbaserad arbetsplats kommer nya aspekter in. Tidigare har vi haft lokala regler på olika ställen kopplat till de förutsättningar som tex ställts på matsalen, ”clean desk” och fast arbetsplats. I de aktivitetsbaserade lokalerna har vi rätt att välja olika arbetsplatser i hela byggnaden. Därför behöver vi hitta ett gemensamt sätt att förhålla oss till varandra.

Vi har valt allemansrätten som inspiration. På medarbetardagen innan sommaren diskuterade vi detta med varandra i mindre grupper. Sammanställningen av vad vi tycker är viktigast för att lyckas har jag samlat i ett ord-moln:

Så här ser allemansrätten ut på Energimyndigheten:

Vi är varandras arbetsmiljö och vi använder vår värdegrund i samarbetet med våra kollegor.

Vi ska vara flexibla och kunna ompröva och justera vår allemansrätt när vi väl flyttar in och börjar arbeta

Vi utarbetar en handbok som beskriver kontorets ytor, arbetsytor och olika funktioner

Arbetsdagen

Du väljer en lämplig arbetsplats när du kommer till jobbet.

Du har möjlighet att under dagen byta till andra arbetsplatser beroende på vad du tycker passar för de arbetsuppgifter du har för stunden.

Du kan välja att ha samma arbetsplats under hela dagen även om du del av dagen är på möten, det kan vara lämpligt om du har arbetsmaterial som du jobbar med så att du inte behöver packa ihop och upp flera gånger.

Clean Desk! När du går för dagen så plockar du undan efter dig, t.ex. kaffekoppar, pennor och papper.

Olika aktivitetszoner

Tyst zon: Här jobbar vi enskilt under tystnad. Telefonen är i tyst läge utan signal och vibration. För att ta kontakt med någon som arbetar i tysta zonen använd mejl, sms eller Skype.

Mellanzon: Här jobbar vi enskilt eller tillsammans. Vi småpratar vid borden och använder dämpad ringsignal.

Aktiv zon: Här jobbar vi tillsammans och har diskussioner, workshops och annat kreativt samarbete under prat och skratt.

Matsalen

Här äter och fikar vi, kanske bakar vi något gott till fikat ibland!

Du kan också sitta och arbeta och ha möten här

Mellan 11.00-13.30 använder vi matsalen i första hand för att äta och umgås

Här kan många samlas samtidigt för olika typer av sammankomster

Katarina Bruno

Projektledare  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.