Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Jobbar vi aktivitetsbaserat?

ArbetssättPosted by Katarina Bruno 2017-01-09 14:27

Dagarna före jul erbjöd vi studiebesök på Vinnova och vi var tjugotalet kollegor som tog möjligheten att se deras aktivitetsbaserade arbetsplats. Min upplevelse var positiv och jag gillade framför allt stämningen bland medarbetarna. Det fanns arbetsplatser där man satt tyst och fokuserat och arbetade, livligare möten i konferensrum och en stor allmän yta där man kommunicerade med varandra på en ”hemma hos” nivå. Det hela kändes hemtrevligt tycker jag.

Så långt om själva arbetsmiljön. Men det aktivitetsbaserade arbetssättet då? På ett studiebesök i den här formen tycker jag att det är svårt att se det aktivitetsbaserade arbetssättet. Jag reflekterar också över vad begreppet egentligen innefattar. I tanken letar jag i min närmaste arbetsmiljö och fastnar för ett exempel som kanske kan vara relevant. På kommunikationsenheten har vi sen några år infört måndagsmöten. Formen för dessa har stötts och blötts under några år, men sen en längre tid består mötet av en halv timmes avstämning av det aktuella läget av energifrågan i media.

Tillsammans diskuterar vi hur vi ska förhålla oss till det och hur vi ska kommunicera i myndigheten kanaler. För det arbetsmomentet har vi ett ståbord mitt i landskapet och diskussionen blir öppen för kollegor att höra. Med hjälp av Skype kopplar vi upp fysiskt frånvarnade kollegor; virtuellt med andra ord.

Ser du något exempel nu i vår verksamhet på hur vi arbetar aktivitetsbaserat? Berätta gärna och dela tankar här.


Katarina Bruno

Projektledare  • Comments(2)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post8