Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Vill du vara med och utveckla?

MedarbetarskapPosted by Katarina Bruno 2016-11-11 15:47

I vår resa till nya lokaler vill vi bjuda in medarbetare till att vara delaktiga i processen. Nu har vi fått en byggplan att förhålla oss till vilket gör att vi kan planera för vårt inre arbete som sen ska resultera i det som är våra nya lokaler. För att få en aktivitetsbaserad lay-out kommer vi behöva mer underlag från er och under de närmaste veckorna kommer vi göra en behovsinventering med avdelningarnas ledningsgrupper.

Tillsammans med Coor Management som har bred och djup kunskap i förändringsresan mot aktivitetsbaserade arbetsplatser undersöker vi affärsmässiga/verksamhetsrelaterade, personella och samarbetsbehov under de närmaste veckorna. Detta kommer sen ligga till underlag för den arkitekt som tar fram en aktivitetsbaserad lay-out.

För att sen få en effektivitet i utformningen av våra nya lokaler har vi valt ut några delar som du som medarbetare kan vara med och utveckla. Det innefattar: matsal/kök och lunchmöjligheter, ergonomi, loungemiljöer, provsittningar, reception/servicedesk, kreativa/tysta miljöer, friskvård, utemiljö, mötesrum, tillgänglighet närområde, hållbaret, namngivning av mötesrum.

Påverkansmöjligheterna utformas som arbetsgrupper/workshopar/provsittningar och kommer att starta succesivt i förhållande till byggplanen i perioden december 2016 - oktober 2017. Först ut är gruppen matsal/kök och lunchmöjligheter. Skicka ett mejl till Evastina Hagen och anmäl intresse för utvecklingsgruppen kök/matsal och lunchmöjligheter.

  • Comments(1)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post4