Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Hur gör andra när de arbetar aktivitetsbaserat?

ArbetssättPosted by Katarina Bruno 2016-11-07 13:07

Innan sommaren hade vi ett personalmöte där vi förde dialog med varandra om möjligheter och risker med aktivitetsbaserat arbetssätt samt vad man bör tänka på i processen. Nu står vi inför vår resa till nya lokaler där vi vill anpassa vår arbetsmiljö efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Något som kom upp på personalmötet var önskan om externa studiebesök för att se hur andra arbetar. Här ser vi över olika alternativ. Ambitionen är att erbjuda givande alternativ på ett effektivt sätt. Därför vill vi att ni hör av er med intresseanmälan inför samordning och planering. Gör det till Evastina Hagen på mejl evastina.hagen@energimyndigheten.se och skriv rubriken Studiebesök.

Katarina Bruno

Projektledare

  • Comments(0)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post3