Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Sitta är det nya ”röka” fick vi lära oss på ergonomiföreläsningen!

ArbetsmiljöPosted by Johanna Ljung 2017-03-15 11:49

Den 22 februari fick Energimyndigheten besök av Karolina Thor, fysioterapeut/ergonom på Previa. Vi var ett 35-tal medarbetare som var med och lyssnade och fick många tips och kunskaper kring hur vi ska arbeta så att vi håller oss friska och slipper att få ont.

Vi fick bland annat lära oss hur vi ställer iordning vår arbetsplats så att vi får en bra arbetsställning när vi arbetar. Det handlar om hur vi ska sitta, ställa in stolen och vilket avstånd vi har till skärmen. Och att vår kropp är byggd för rörelse så det är bra om vi står och arbetar delar av dagen. När vi står och arbetar är bra skor med svikt det bästa hjälpmedlet för att slippa bli stel eller få ont.

När vi sitter och arbetar så är det en risk att vi blir statiska i musklerna vilket kan leda till att vi får ont. Karolina uppmanade att efter 30 minuter stillasittande ta en paus och röra på sig. Det räcker med en micropaus på tio – femton sekunder.

Nyligen framtagen forskning visar att långvarigt stillasittande är en hälsofara och riskerna är liknande de som rökare kan drabbas av, tex förhöjda blodfetter, ökad risk för hjärtkärlsjukdomar. Men om man minskar sitt stillasittande med 1-2 timmar per dag så har det en betydande skyddande effekt på hjärtkärlsjukdomar.

Så lägg lite tid på att ställa in din arbetsplats så att den är bra för din kropp när du sitter, ta mikropauser och rör på musklerna och framförallt stå och arbeta så mycket som möjligt.

När vi flyttar till våra nya lokaler kommer Karolina att finnas med som en resurs och vara på plats vid flera tillfällen så att det finns möjlighet att fråga och få bra tips på hur vi får till den bästa ergonomin.

  • Comments(0)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post16