Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Miljöinspektör Ylva Jonasson berättar om saneringen

ArbetsmiljöPosted by Johanna Ljung 2017-02-28 09:42

Som vi tidigare berättat om på bloggen pågår nu ett saneringsarbete i våra nya lokaler på Gredbyvägen 10. Det gamla gjuteriet som startade sin verksamhet under tidigt 1900-tal, ska nu bli en ren och fräsch kontorslokal där vi alla ska må bra och trivas.För att få svar på frågor kring saneringen och för att få veta lite mer om vårt projekt i relation till andra projekt, bestämde jag träff med Ylva Jonasson som arbetar som miljöinspektör vid Eskilstuna kommun. Ylva har en bakgrund som civilingenjör inom kemiteknik och har många års erfarenhet av liknande projekt.

Miljöinspektörens uppgift vid den här sortens projekt är i stora drag att ta emot en anmälan om sanering från byggherren, granska den, komma med synpunkter och sedan följa upp och kontrollera att byggherren gör det som står i anmälan. Kommunen har under de senaste två åren arbetat med 10 jämförbara ärenden, vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.

Hur kommer det sig att fler och fler gamla industrilokaler tas tillvara?
– Den främsta anledningen till ökningen är att staden förtätas och expanderar. Vi behöver helt enkelt ta tillvara på den mark som finns centralt. Det pågår till exempel mycket arbete i gamla fabrikslokaler längs ån och ute vid Tunafors fabriker. Efter sanering och ombyggnation fungerar lokalerna som skola, förskola, kontorslokaler eller bostäder.

Är det något som är unikt för saneringsarbetet på Gredbyvägen 10?
– Det som är lite speciellt för lokalerna på Gredbyvägen 10 är att så stora delar av ytorna inomhus är förorenade av bland annat sot och metaller. Det är i sig inget problem, men det innebär att i stort sett alla ytor inomhus måste saneras.

Hur är marken som byggnaden står på – behöver den också saneras?
– När prover togs på grundvattnet hittade miljökonsulten, Structor, rester av lösningsmedel. Vad det verkar kommer det inte från Gjuteriet utan från någon närliggande fabrik. När vi ska gå vidare med sanering av marken, undersöker vi detta vidare. Det är viktigt att vi hittar källan så att inte mer läcker ut. Det finns också en gammal oljeskada från 2011, då byggnaden stod övergiven och någon öppnade en kvarlämnad gammal oljetank. Det gjordes en sanering redan 2011 men byggherren ska undersöka närmre och ta ytterligare prover för säkerhets skull.

Hur går en slutbedömning till?
– Structor tar slutprover i byggnaden och om något riktvärde överskrids gör jag en bedömning i det enskilda fallet beroende på vilka risker som finns. När alla prover är bedömda och godkända avslutas ärendet.

Den 22 februari träffade Ylva byggherren på plats på Gredbyvägen 10. Hon beskriver deras samarbete som nära och mycket väl fungerande, så hon har goda förhoppningar om att arbetet går helt enligt plan.

Om du vill veta mer om saneringsarbetet finns detaljerad information i en tidigare publicerad artikel på bloggen.

Bild: Ylva Jonasson, miljöinspektör Eskilstuna kommun. Foto Johanna Ljung, Energimyndigheten

  • Comments(0)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post14