Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Håll dig uppdaterad!

Leda i förändringPosted by Karin Lindblom 2017-02-06 18:17

Vi har tidigare skickat ut veckans budskap till cheferna per e-post. För att öka transparensen och tempot i kommunikationen vill vi nu uppmana alla att sätta en avisering (se nedan) på dokumentet Veckans budskap i samarbetsytan Aktivitetsbaserat arbetssätt. Tag också upp frågor på enhetsmötena och se till att samverka mellan chef och medarbetare.

Så sätter du avisering på dokument i Sharepoint:

1 Gå till: http://insidan.energimyndigheten.se/samarbetsytor/samarbetsytor/Aktivitetsbaserat%20arbetss%C3%A4tt/Sidor/default.aspx

2 Klicka på dokumentets pil för att få upp menyn. Välj Avisera mig (se bild).


3 Ställ in hur ofta du vill ha din avisering. Klicka på OK.  • Comments(0)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post11