Energimyndighetens nya lokaler

Energimyndighetens nya lokaler

Aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö

Energimyndigheten är en statlig myndighet och vår vision är ett hållbart energisystem. I den här bloggen dokumenterar vi vår resa mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Vi vänder oss främst till våra egna medarbetare, men delar också gärna med oss av våra erfarenheter.

Anpassad arbetsmiljö

ArbetssättPosted by Katarina Bruno 2016-09-12 14:28

Energimyndigheten är en arbetsplats med engagerade medarbetare; 80 % svarade i medarberarundersökningen år 2015 att arbetet är intressant och givande. Många tycker också att vi har en ganska bra arbetsmiljö. Men, om ett år har vi en annan arbetsmiljö eftersom vi ska flytta till nya lokaler i Eskilstuna.

För att möta framtidens krav på vår verksamhet vill vi genom vår verksamhetsstrategi arbeta med kundfokus, ledarskap och medarbetarskap i samspel, effektiva flöden samt ständiga förbättringar. Som vi pratade om på personaldagen före sommaren, kommer vi att arbeta aktivitetsbaserat i våra nya lokaler. Tillsammans ska vi bygga en anpassad arbetsmiljö efter våra olika behov.

Men vad är aktivitetsbaserat arbetssätt? Ordet är översatt från engelskans Activity Based Workspace och det betyder att olika typer av arbetsuppgifter förutsätter olika arbetsmiljö. Eftersom behoven skiftar från dag till dag och till och med under dagen så måste det finnas olika arbetsmiljöer. Olika personer har också olika behov och det gör till exempel att två personer kan vilja ha olika miljö för samma arbetsuppgift.

Jag har fått i uppdrag att leda projektet med aktivitetsbaserat arbetssätt och anpassad arbetsmiljö. Det kommer jag att göra tillsammans med mina engagerade kollegor. Flera hör av sig till mig och vill vara med och forma vår framtida arbetsplats. Alla som vill kommer lite längre fram ges möjlighet att berätta om sina behov. Till exempel vill vår kollega Daniel verka för att vi får ett ljudisolerat aktivitetsrum med genomskinliga väggar på vår nya arbetsplats. När fler kollegor gör som Daniel och berättar om sina behov, ökar förutsättningarna att anpassa arbetsmiljön att bli Sveriges bästa myndighet.

Katarina Bruno

Projektledare  • Comments(2)//nyttkontor.energimyndighetenblogg.se/#post0